Phát triển ứng dụng AI phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số

Thứ năm - 04/07/2024 16:32 97 0
Ngày 3/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5517/UBND-TH về việc triển khai Chiến lược AI ứng dụng đến năm 2030 và Kế hoạch hành động đến năm 2024.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về Trí tuệ nhân tạo (AI); mô hình AI ứng dụng tại các Sở, ban, ngành, địa phương trên các phương tiện báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số khác.

Theo chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở các chiến lược, kế hoạch liên quan về AI ứng dụng, kế hoạch hành động hàng năm do Bộ TT&TT ban hành, thực hiện việc lồng ghép các giải pháp phát triển AI ứng dụng, xác định rõ mục tiêu, nội dung phát triển AI ứng dụng trong Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuân thủ các quy tắc đạo đức về AI, khung quản trị AI do Bộ TT&TT, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Sử dụng các sản phẩm AI đã được thẩm định, đánh giá theo hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về AI do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An để phát triển ứng dụng AI phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số; trong đó coi trọng việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu mở; kết nối, tích hợp, cung cấp dữ liệu về hệ thống dữ liệu của tỉnh theo quy định (Cổng dữ liệu mở và Kho dữ liệu Nghệ An tại địa chỉ: https://data.nghean.gov.vn).

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 gồm: Phấn đấu 30% dịch vụ công toàn trình có ứng dụng AI hỗ trợ trực tuyến cho người dân (nghiên cứu xây dựng giải pháp hoàn thiện ứng dụng AI (trợ lý ảo) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh); giao Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh) hoàn thành trong tháng 9/2024. Phấn đấu 20% đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 1 vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị; giao Sở TT&TT hoàn thành trong tháng 10/2024.

Phấn đấu 20% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã mở dữ liệu và có dữ liệu mở theo đúng quy định trên Cổng dữ liệu của tỉnh để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số (tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An bảo đảm chỉ tiêu đề ra); giao Sở TT&TT hoàn thành trong tháng 8/2024.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây