Tình hình an toàn thông tin mạng tháng 4 năm 2024

Thứ bảy - 11/05/2024 07:46 274 0
Trong tháng 4/2024, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hiện xu hướng tấn công mạng mã hóa tống tiền (ransomware) tăng cao. Đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.
Mục tiêu hướng đến của các đối tượng lừa đảo là lừa đảo người dân thông qua giả mạo các website của cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính – ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, các công ty lớn...
Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; Ảnh minh họa (nguồn internet)
Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trong tháng 4/2024, hệ thống giám sát, cảnh báo sớm rủi ro của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận hàng trăm tên miền giả mạo các cơ quan, tổ chức tài chính, các ngân hàng nhắm mục tiêu lừa đảo người dân trên không gian mạng. Về nguy cơ, rủi ro mới, NCSC ghi nhận 12 lỗ hổng mới có thể gây ra các nguy cơ nghiêm trọng đến hệ thống thông tin. Trung tâm NCSC cũng đã ghi nhận 124.624 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo. 
 
Danh sách các website lừa đảo được cập nhật tại https://alert.khonggianmang.vn/
Danh sách các website lừa đảo được cập nhật tại https://alert.khonggianmang.vn/

Phát hiện 42 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng.
TT Website giả mạo Ghi chú
1 https://www[.]vnambzuon36sc[.]vip/ Website giả mạo sàn TMĐT Amazon
2 https://vn147258p[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Amazon
3 https://quaysomediamart2024[.]vip Website giả mạo Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam
4 https://quaysomediamart2024[.]vip/ Website giả mạo Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam
5 https://hdtinchap[.]com Website giả mạo Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
6 https://mayxanhsupport[.]com/ Website giả mạo Điện máy xanh
7 https://lotttemart[.]store Website giả mạo LOTTE
8 https://clzl[.]pro Website giả mạo MoMo
9 https://vdbank[.]com[.]vn Website giả mạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam
10 https://sotuyenvcb[.]vietcombanker[.]com Website giả mạo Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
11 https://mbfic-plus[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quân đội
12 https://khach-hang-ca-nhan-vip5[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
13 https://dich-vu-khcn-vvip-vib[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
14 cskh-vib[.]nang-han-muc-the-visa[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
15 khcn-uu-tien-3fv-vib[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
16 kh-cn-uutien-3fv-vib[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
17 stcard-vib[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
18 https://khachhangvib-canhan[.]com/ Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
19 https://vibbca-nhan[.]com/ Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
20 https://nang-han-muc-vcs1-khcn-vib[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
21 http://vipcard-vib[.]com/ Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
22 https://khoi-khach-hang-ca-nhan-vni-diamon[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
23 https://vpb[.]tanghanmucvisa-vn[.]com Website giả mạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
24 https://shinhan[.]chamsoccanhankhachhangthe-tructuyen[.]online Website giả mạo Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
25 https://canhanshinhan[.]com Website giả mạo Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
26 https://vnsendo[.]shop/ Website giả mạo sàn TMĐT Sendo
27 https://www[.]dailyssshopee[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
28 https://vn63251s[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
29 https://vn68822s[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
30 https://sp77888[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
31 http://sp6788[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
32 https://sp56788[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
33 https://investshopeemall[.]net/ Website giả mạo sàn TMĐT Shopee
34 https://skhf11[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
35 https://fdsd22[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
36 https://www[.]tuyendungtiki2024[.]vn/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
37 https://tdkd00[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
38 https://fdsd11[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
39 https://nhanvientiki[.]info/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
40 https://skhf66[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
41 https://tdkd07[.]com Website giả mạo sàn TMĐT Tiki
42 https://tdkd08[.]com/ Website giả mạo sàn TMĐT Tiki

Hệ thống giám sát kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 89.351 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Trong đó vẫn còn 10 lỗ hổng đang còn tồn tại phổ biến trên máy của các cơ quan tổ chức:
TT Mã điểm yếu/lỗ hổng SL máy bị ảnh hưởng Ghi chú
1 CVE-2022-26809 15934 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2022-26809
2 CVE-2024-3516 11294 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-3516
3 CVE-2024-3914 10154 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-3914
4 CVE-2024-2887 8555 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2023-2887
5 CVE-2023-21716 6598 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-21716
6 CVE-2024-4060 5045 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-4060
7 CVE-2024-3865 3406 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-3965
8 CVE-2024-3846 3346 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-3846
9 CVE-2024-3159 2871 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-2871
10 CVE-2022-0001 2771 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-2771

Hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm NCSC đã phát hiện hơn 1600 lỗ hổng trên 5000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Trung tâm NCSC cũng đã ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng Nghiêm trọng/Cao có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức. Các lỗ hổng này là các lỗ hổng tồn tại trên các sản phẩm phổ biến của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
Danh sách các lỗ hổng mới được cập nhật tại https://alert.khonggianmang.vn/
Danh sách các lỗ hổng mới được cập nhật tại https://alert.khonggianmang.vn/

Các lỗ hổng đáng chú ý được ghi nhận trong tháng 4/2024:
TT Mã điểm yếu/lỗ hổng Mô tả Ghi chú
1 CVE-2024-3094 - Điểm CVSS: 10.0 (Nghiêm trọng)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực hiện các hành vi trái phép.
- Ảnh hưởng: Tukaani XZ
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094
2 CVE-2024-21894 - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ, thực thi mã tùy ý.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, vanti Policy Secure
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21894
3 CVE-2024-3400 - Điểm CVSS: 10 (Nghiêm trọng
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý.
- Ảnh hưởng: Palo Alto Networks PAN-OS
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3400
4 CVE-2024-20720 - Điểm CVSS: 8.2 (Nghiêm trọng)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý trên hệ thống.
- Ảnh hưởng: Adobe Commerce
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20720
5 CVE-2023-46805 - Điểm CVSS: 8.2 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công bỏ qua bảo mật xác thực.
- Ảnh hưởng: Ivanti ICS.
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2023-46805
6 CVE-2024-21887 - Điểm CVSS: 9.1 (Nghiêm trọng)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21887
7 CVE-2024-20359 - Điểm CVSS: 6.0 (Trung bình)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý.
- Ảnh hưởng: Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), Cisco Firepower Threat Defense (FTD).
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-20359
8 CVE-2024-2879 - Điểm CVSS: 7.5 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công SQL Injection.
- Ảnh hưởng: WordPress
- Lỗ hổng đã có mã khai thác và hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-2879
9 CVE-2024-22023 - Điểm CVSS: 5.3 (Trung bình)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure
- Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-22023
10 CVE-2024-22053 - Điểm CVSS: 8.2 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure
- Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22053
11 CVE-2024-22052 - Điểm CVSS: 7.5 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure
- Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22052
12 CVE-2024-21893 - Điểm CVSS: 8.2 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công khai thác lỗi SSRF.
- Ảnh hưởng: Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure.
- Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21893

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hiện xu hướng tấn công mã hóa tống tiền (ransomware) tăng cao trong thời gian gần đây. Đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia. 
Trung tâm NCSC đã tiến hành thu thập, phân tích và phát hiện nhiều chỉ báo (Indicators of compromise) về tấn công mạng có thể ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. 
 
Thông tin IOC được cung cấp tại https://alert.khonggianmang.vn/
Thông tin IOC được cung cấp tại https://alert.khonggianmang.vn/

Trung tâm NCSC phát hiện 05 hệ thống của các đơn vị có kết nối đến hạ tầng botnet. Trung tâm NCSC đã thực hiện chia sẻ các thông tin botnet này đến các đơn vị thông qua hệ thống phát hiện cảnh báo sớm botnet.
STT Tên đơn vị Số lượng IP botnet tháng 03/2024 Số lượng IP botnet tháng 04/2024 Ghi chú
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 0 1 StealRat
2 Bà Rịa Vũng Tàu 1 1 Andromeda
3 Đắk Nông 0 1 Gamut
4 Lai Châu 2 1 Andromeda
5 Thái Bình 1 1 Andromeda
Thông tin các hệ thống ghi nhận nhiễm botnet trên hệ thống phát hiện cảnh báo sớm.
 
Cục An toàn thông tin đã phát hành Công văn số 607/CATTT-NCSC ngày 17/04/2024 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong phần mềm PAN-OS; công văn số 722/CATTT-NCSC ngày 24/04/2024 về việc cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin.
Cục an toàn thông tin yêu cầu: Các cơ quan, tổ chức nắm bắt kịp thời các vấn đề an toàn thông tin mạng đang diễn ra từ đó có thể chủ động triển khai kịp thời các biện pháp (con người, quy trình, công nghệ) để bảo đảm an toàn thông tin cho cơ quan, tổ chức mình. Cần chủ động rà soát các máy chủ, máy trạm, rà soát toàn bộ các hệ thống giám sát theo các chỉ báo mà Trung tâm NCSC cung cấp ở trên nhằm xử lý sớm các rủi ro trong hệ thống, liên tục cập nhật các chỉ báo về tấn công mạng, đặc biệt là các chỉ báo đã được chia sẻ từ hệ thống của Trung tâm NCSC.

Tác giả: Võ Trọng Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây