Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống CSDL Quốc gia về KNTC

Thứ tư - 24/08/2022 15:24 1.544 0
Văn bản pháp quy:
 1. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011
 2. Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013
 3. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018
 4. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
 5. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
 6. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
 7. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân
 8. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
 1. Cấp tỉnh: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
 2. Cấp tỉnh: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 3. Cấp tỉnh: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết Ban tiếp dân
 4. Cấp huyện: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
 5. Cấp huyện: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết ban tiếp dân
 6. Cấp huyện: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết các phòng ban chuyên môn
 7. Cấp xã: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
 8. Cấp xã: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết nghiệp vụ

Tác giả: Phan Bình Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây