Nghệ An quyết tâm hoàn thành Đề án 06 đúng tiến độ

Thứ ba - 08/11/2022 10:55 435 0
Các Sở, ngành liên quan chủ động, phối hợp trong việc tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện để có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa và làm sạch dữ liệu của các ngành bảo đảm tiến độ đề ra.
 
Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu  dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06) trên địa bàn và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới diễn ra vào chiều nay 7/11.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh
.
quang canh GBTT
Quang cảnh hội nghị
Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 04/05 nhiệm vụ Đề án 06
GD Cong an tinh
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 10 tháng triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Nghệ An. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành 04 Quyết định, 04 Kế hoạch, 06 Công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Đặc biệt, xác định địa bàn cấp xã là nguồn đầu vào cũng là đơn vị trực tiếp thụ hưởng những giá trị của Đề án 06 mang lại, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 21/7/2022 về tăng cường triển khai, thực hiện Đề án 06 tại cấp xã của tỉnh Nghệ An; trong đó, lựa chọn 06 địa bàn cấp xã thuộc thành phố Vinh và huyện Diễn Châu để chỉ đạo điểm.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã cơ bản bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 04/05 nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Nghệ An. Đồng thời, phối hợp với Sở TT&TT, Công an tỉnh và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Tập đoàn VNPT kiểm tra an ninh, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Nghệ An kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, Nghệ An là một trong 14 địa phương trên địa bàn cả nước hoàn thành sớm nhất việc kết nối hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ...
GD SYT
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh làm rõ một số hạn chế và giải pháp thời gian tới liên quan đến việc triển khai khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; việc làm sạch và hoàn thành cập nhật dữ liệu y tế
PGD STP
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Hoan báo cáo về giải pháp thực hiện nội dung làm sạch dữ liệu và việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
PGD STTTT
Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào làm rõ thực trạng việc quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an ninh, an toàn; giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến
CT UB tinh
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả trong quá trình thực hiện của các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Công an, Y tế, Tư pháp và các lực lượng tại địa bàn cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh khẳng định, Đề án 06 là đề án đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước hình thành xã hội số, kinh tế số, đối tượng thụ hưởng là người dân. Việc thực hiện Đề án nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp hoạt động của các cơ quan công quyền công khai, minh bạch hơn.

Đề án 06 có rất nhiều nội dung, nhiệm vụ với khối lượng công việc rất lớn, thời gian thực hiện rất gấp, tính theo từng ngày. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các đơn vị cấp xã đã huy động lực lượng rất lớn để tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác, như: Công tác thu thập, cập nhật thông tin, làm sạch dữ liệu; công tác cấp căn cước công dân, định danh điện tử; triển khai hiệu quả một số dịch vụ công thiết yếu … Sau 10 tháng thực hiện, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Đề án 06 đã đạt kết quả cao như toàn tỉnh hiện đã cấp mới căn cước công dân đạt 98,43% tổng số công dân thường trú có mặt trên địa bàn toàn tỉnh; làm sạch dữ liệu tiêm chủng đạt 96%; triển khai dịch vụ công lĩnh vực cư trú cơ bản đã đạt 100% ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần phải được tập trung chấn chỉnh, khắc phục như: Hiện nay, ngoài lĩnh vực cư trú, tỷ lệ thực hiện hồ sơ được xử lý trực tuyến các lĩnh vực khác còn rất thấp, toàn tỉnh chỉ đạt tỷ lệ 5,62%, đứng gần cuối bảng xếp hạng toàn quốc. Công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có những hình thức sáng tạo, sát thực tế, do đó kết quả đạt được còn hạn chế, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt thấp. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc còn chưa thường xuyên, quyết liệt. Đặc biệt, việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06 trong cơ quan, đơn vị còn rất hạn chế. Hiện nay, nhiều cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan, đơn vị không nắm được, không hiểu được những nội dung cơ bản của Đề án 06. Các đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình của Chính phủ, đặc biệt hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị này, tỉnh ban hành ngay Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nắm sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị, địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn nắm rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của địa phương để cùng phối hợp với lãnh đạo UBND cùng cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả tại địa phương mình. Cùng với đó, quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trong năm 2022.

Chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó công tác tuyên truyền, vận động được xác định là biện pháp được ưu tiên hàng đầu để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện. Các đơn vị, địa phương quyết tâm, đưa ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trong đó, các dịch vụ công thiết yếu phải đạt tỷ lệ tối thiểu 50% trở lên, các dịch vụ công khác phải đạt mức từ 20% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ,TB&XH chủ động phối hợp Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an để khẩn trương có phương án triển khai thực hiện sớm việc tạo lập tài khoản an sinh xã hội cho các trường hợp thuộc diện chính sách, an sinh trên địa bàn tỉnh; quyết tâm hoàn thành và triển khai được nội dung này trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Địa phương nào chậm thực hiện Đề án 06, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh

Đối với việc đánh giá kết quả chỉ đạo điểm tại các địa bàn cấp xã thuộc thành phố Vinh và huyện Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vinh, UBND huyện Diễn Châu tổng hợp, có báo cáo cụ thể, rút ra những bài học kinh nghiệm để UBND tỉnh chỉ đạo và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, nắm sát tình hình, kết quả thực hiện; báo cáo định kỳ 15 ngày/01 lần tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh cũng đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương. Báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND tỉnh đối với những đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, kết quả, tiến độ chậm để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí, huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên các giải pháp phù hợp với đặc thù của ngành, địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngành nào, địa phương nào chậm thực hiện, thực hiện không đúng quy định, không đạt chỉ tiêu đề ra để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây