100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý

Thứ tư - 05/04/2023 10:36 330 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) vừa ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023.
Kế hoạch nêu rõ mục tiêu trong năm 2023: Ủy ban quốc gia về CĐS tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CĐS theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch đặt mục tiêu, phấn đấu 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các CSDL trong danh mục; 100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP).

Trên 30% bộ, ngành, địa phương triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hoạt động; 100% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp (DN) chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước (CQNN) khi thực hiện dịch vụ công (DVC)  trực tuyến (DVCTT).
 
1
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban quốc gia về CĐS.

Kế hoạch cũng đặt chỉ tiêu 100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng DVC và hệ thống một cửa điện tử.

30% thanh toán trực tuyến trên cổng DVC quốc gia (DVCQG) trên tổng số giao dịch thanh toán của DVC; 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên cổng DVCQG; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 50% hồ sơ TTHC được người dân, DN thực hiện trực tuyến từ xa.

Về kinh tế số, Kế hoạch đặt yêu cầu, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP trên 16%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%.

100% bộ, ngành, địa phương ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý; 100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý; Trên 90% DN nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng CĐS, trên 30% DN nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng CĐS.

Về xã hội số, Kế hoạch đặt chỉ tiêu tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) trên 80%; Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác trên 75%; Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30%; Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%.

Về an toàn, an ninh mạng, Kế hoạch phấn đấu tỷ lệ hệ thống thông tin (HTTT) của CQNN hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn HTTT trên 80%; Tỷ lệ HTTT của CQNN đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ trên 30%; Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ TT&TT điều phối, đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia và kế hoạch Năm Dữ liệu số quốc gia; chủ trì, chỉ đạo, các địa phương phối hợp thực hiện phổ cập smartphone và cáp quang băng rộng toàn dân; phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây Việt Nam đáp ứng yêu cầu CĐS, phân tích, xử lý dữ liệu lớn và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ công tác trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, chỉ đạo thúc đẩy triển khai Cổng DVCQG, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, vận hành, phát triển HTTT báo cáo của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp với HTTT báo cáo Chính phủ, hình thành HTTT báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng cập nhật, tổng hợp thông tin từ các cấp chính quyền theo thời gian thực, nâng cao tỷ lệ tự động hóa thông qua việc kết nối tự động với các HTTT, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

Kế hoạch cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm do Uỷ ban CĐS Quốc gia theo dõi, đôn đốc đối với 32 bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể./.

Tác giả: Trường Thanh

Nguồn tin: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây