Cảnh báo chiến dịch tấn công sử dụng mã độc RAT để thực hiện hành vi trái phép

Thứ ba - 28/05/2024 08:26 380 0
Ngày 27/05/2024 Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản về cảnh báo chiến dịch tấn công sử dụng mã độc RAT để thực hiện hành vi trái phép. Theo đó, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, đã phát hiện và ghi nhận các thông tin liên quan đến các chiến dịch tấn công mạng sử dụng mã độc để thực hiện các hành vi trái phép.
Cụ thể, lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader đã được xác định là đang bị khai thác bởi các đối tượng tấn công để lan truyền mã độc. Đồng thời Cục An toàn thông tin cũng ghi nhận thông tin về một chiến dịch tấn công do nhóm Earth Hundun thực hiện trong năm 2024, trong đó sử dụng mã độc RAT để tiến hành các chuỗi tấn công và lan truyền mã độc vào các thiết bị khác.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị / tổ chức mình, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị:

 1. Kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi mã độc trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến mã độc từ hãng nhằm thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công. 
 2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.
 3. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin:
 • Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
 • Điện thoại 02432091616
 • Thư điện tử: ncsc@ais.gov.vn
1. Thông tin chi tiết về lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader

Gần đây, đã phát hiện hành vi sử dụng file PDF nhằm khai thác lỗ hổng trên phần mềm Foxit Reader khiến người dùng thực thi các câu lệnh độc hại trên thiết bị của mình. Hiện lỗ hổng đang được khai thác bởi nhiều nhóm tấn công trong môi trường thực tế.

Qua quá trình phân tích, các chuyên gia bảo mật đã phát hiện nhiều chủng mã độc, công cụ độc hại được sử dụng trong chuỗi lây nhiễm như: VenomRAT, Agent-Tesla, Remcos, NjRAT, NanoCore RAT, Pony, Xworm, AsyncRAT và DCRat.

Lỗ hổng trên phần mềm Foxit PDF Reader đã bị khai thác bởi nhiều nhóm tấn công khác nhau với điểm chung là mã độc được phát tán dưới dạng các file PDF độc hại. Một số chiến dịch đáng chú ý có thể kể tới là:

 • Nhóm tấn công APT-C-35 (DoNot Team) sử dụng mã độc Rafel RAT để thu thập và tải về máy chủ C&C các file tài liệu, ảnh, file nén và file cơ sở dữ liệu.
 • Một số đối tượng tấn công chưa xác định đã phát tán các file PDF độc hại thông qua mạng xã hội Facebook, ứng dụng Discord nhằm phát tán mã độc RAT đánh cắp dữ liệu cookies, thông tin xác thực của người dùng trên trình duyệt Google Chrome và Edge, cùng với mã độc đào tiền ảo.
 • Chiến dịch sử dụng nền tảng Trello làm nơi lưu trữ để phát tán mã độc Remcos RAT nhằm vào người dùng tại Việt Nam, Hàn Quốc cùng một số quốc gia khác.

Tải xuống các mã IOC tại: https://alert.khonggianmang.vn/

2. Thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công của nhóm Earth Hundun

Nhóm tấn công APT Earth Hundun nhằm vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương sử dụng mã độc Waterbear và biến thể mới nhất Deuterbear. Mã độc Deuterbear lần đầu được ghi nhận sử dụng vào tháng 10/2022.

Mã độc Deuterbear RAT đã được cải thiện khả năng bằng cách thu gọn lại chỉ còn 20 câu lệnh, có khả năng nhận nhiều plugin hơn để cải thiện tính linh động, bổ sung các chức năng cho phép điều khiển thiết bị người dùng dễ hơn.

Các mã IOC tại: https://alert.khonggianmang.vn/

3. Tài liệu tham khảo

 • https://research.checkpoint.com/2024/foxit-pdf-flawed-design-exploitation/
 • https://www.trendmicro.com/en_us/research/24/e/earth-hundun-2.html

Bảng 1: Một số IoC về lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader được ghi nhận

(Máy chủ C&C Remcos RAT) 139.99.85[.]106:2404
(Avict Software) 3f291d07a7b0596dcdf6f419e6b38645b77b551a2716649c12b8706d31228d79
(PDF Exploit Builder) ac7598e2b4dd12ac584a288f528a94c484570582c9877c821c47789447b780ec
(FuckCrypt) 87effdf835590f85db589768b14adae2f76b59b2f33fae0300aef50575e6340d
(Python) 79e1cb66cb52852ca3f46a2089115e11fff760227ae0ac13f128dda067675fbc
(PDF) d44f161b75cba92d61759ef535596912e1ea8b6a5a2067a2832f953808ca8609
(PDF) 2aa9459160149ecefd1c9b63420eedc7fe3a21ae0ca3e080c93fd39fef32e9c0
(PDF) c1436f65acbf7123d1a45b0898be69ba964f0c6d569aa350c9d8a5f187b3c0e7
(Blank-Grabber) d2bd6a05d1e30586216e73602a05367380ae66654cd0bccabb0414ef6810ab18
(BAT file) eb87ec49879dc44b6794bb70bd6c706e74694e4c2bbc1926dd4cff42e5b63cc6
(APT-C-35 / DoNot Team Downloader) 4ef9133773d596d1c888b0ffe36287a810042172b0af0dfad8c2b0c9875d1c65
(APT-C-35 / DoNot Team Uploader) 2d40e892e059850ba708f8092523efeede759ecd6e52d8cb7752462fcdb6f715
(APT-C-35 / DoNot Team APK) 7f5f1586b243f477c484c34fa6243c20b3ecf29700c6c17e23a4daf9360e2d2f
(APT-C-35 / DoNot Team APK) 4a7aeb6f510cf5d038e566a3ccd45e98a46463bb67eb34012c8e64444464b081
(PDF) 19A8201C6A3063B897D696330C1B60BD97914514D2AE6A6C3C1796BEC236724A
(VBScript) D761FE4D58FE68FC95D72871429F0FCE6055389A58F81CF0A19EB905A96E1C38
(VBScript) FC330BB132A345AF05FEB0D275EEEF29C7A439A04223757F33360393CF975CA9
(VBScript) E9BF261A779C1B3A023189BEF509579BAD8B496DCFE5E96C19CF8CC8BEA48A08
(VBScript) 1CBF897CCCC22A1E6D6A12766ADF0DCEE4C103539ADD2C10C7906042E19519F4
(ShellCode) A5C9A3518F072982404E68DC6A3DC90EDEBBF292FC1ACA6962B6CCF64F4FE28C
(Remcos) 0ADE87BA165A269FD4C03177226A148904E14BD328BDBB31799D2EAD59D7C2FA
(Avict Software) f002712b557a93da23bbf4207e5bc57cc5e4e6e841653ffab59deb97b19f214e
(FuckCrypt) 20549f237f3552570692e6e2bb31c4d2ddf8133c5f59f5914522e88239370514
(FuckCrypt) 5c42a4b474d7433bd9f1665dc914de7b3cc7fbdb9618b0322324b534440737d7
(Python) a4a8486c26c050ed3b3eb02c826b1b67e505ada0bf864a223287d5b3f7a0cde0
(PDF) 9c5883cf118f1d22795f7b5661573f8099554c5a3f78d592e8917917baa6d20f
(PDF) 8155a6423d64f30d2994163425d3fbe14a52927d3616ffacea36ddc71a6af4b0
(PDF) de8ecd738f1f24a94aba06f19d426399bc250cc5e7b848b2cbd92fc1d6906403
(Python-Stealer-Dropper) e32d2966a22243f346e06d4da5164abab63c2700c905f22c09a18125ee4de559
(BAT file) b59ab9147214bc1682006918692febed4ad37e1d305c5c80dc1ee461914eacd2
(APT-C-35 / DoNot Team Downloaded1) 3e9a60d5f6174bb1f1c973e9466f3e70c74c771043ee00688e50cac5e8efe185
(APT-C-35 / DoNot Team Screen) c943fe1b8e1b17ec379d33a6e5819a5736cb5de13564f86f1d3fba320ccebaa0
(APT-C-35 / DoNot Team APK) ecb4f5f0ee0cda289056f2f994c061d53cfbc8ac413f2ca4da8864c68f0a23f6
(PDF) D5483049DC32D1A57E759839930FE17FE31A5F513D24074710F98EC186F06777
(VBScript) 9A7F4FF5FD0A972EEDA9293727F0EECDD7CE2CFE0A072CDF9D3402EE9C46A48E
(VBScript) B3AD75EEF9208D58A904030D44DA22C59CE7BD47ED798B0A14B58330A1390FE8
(VBScript) A334A9C1A658F4EBEF7BA336F9A27693030DC444509BD9FA8FDEFE8AAAE3A133
(VBScript) EE42CF45FFF12BCC9E9262955470BFED810F3530E651FDDB054456264635D9D2
(DynamicWrapperX) 4EF3A6703ABC6B2B8E2CAC3031C1E5B86FE8B377FDE92737349EE52BD2604379


Bảng 2: Một số IOC về chiến dịch tấn công của nhóm Earth Hundun được ghi nhận:

*.quadrantbd[.]com
*.bakhell[.]com
*.operatida[.]com
*.nestnewhome[.]com
*.lucashnancy[.]com
*.availitond[.]com
*.rchitecture[.]org
*.centralizebd[.]com
*.taishanlaw[.]com
*.gelatosg[.]com
*.randaln[.]com
*.dailteeau[.]com
*.ccarden[.]com
*.gayionsd[.]com
*.operatida[.]com
88336746f2cf1034871c4ee334fae0d30c3eb101df6f3f1c94c777639293a031
d4b5127988fde3704193a30840e991dc745aea051d1551c7cb6f55853c8cb9da 
3d8512a513e5f94ce49a742ae3e4853775f05d7481b29bfacef4316d7ba3bde2
31c76585ea703f96c95efab0778f599d8dc5c26eea5d155ce24f614e6bfe9e8c 
609120ab45745bcfe8abc244ea1501ef563cb666abd9d730413c3986a76fb23d
3ecbca7bf2e4557e92595fe23872658bc3337e6f77a3aff02fb7b460272de7f4
974c407dd918ccba245da0fb9d5a68f123c78aacfa85cdaba2271d6ad81380ae
057a0e0f522cc217ba8754abbb67f8a667c0054fe0dcdaf01f4930d75cd667cc

 

Tác giả: Cục An toàn thông tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây