Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP về hoạt động thông tin cơ sở

Thứ tư - 12/06/2024 10:46 147 0
Ngày 7/6/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
1

Kế hoạch xác định nội dung nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Nghị định; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng nhiệm vụ; phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở, gồm:

- Rà soát văn bản có liên quan đến Nghị định số 49/2024/NĐ-CP;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh -Phiên bản 2.0;

- Xây dựng Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hội thi, liên hoan, giải thưởng thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở;

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông;

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin cơ sở trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 -2031;

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 -2025 và xây dựng Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2026 -2030;

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở; Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở;

- Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc lĩnh vực thông tin cơ sở;

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở.

Bộ TT&TT giao Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị thuộc Bộ và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây