Nghệ An kết nối gần 600 điểm cầu dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Thứ ba - 09/07/2024 15:17 71 0
Sáng 9/7 Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu cấp tỉnh của Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.
1
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.
Để phục vụ Hội nghị trực tuyến, toàn tỉnh Nghệ An đã bố trí 592 điểm cầu với gần 29 nghìn đại biểu được triệu tập, trong đó cấp tỉnh 1 điểm cầu, cấp huyện có 37 điểm cầu được tổ chức tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tại các xã, phường, thị trấn có hơn 550 điểm cầu.
2
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện Quy định.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144 Chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị.
3
Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144 Chỉ thị 35 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
4
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Quy định số 144 của Bộ Chính trị gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Trong đó, có 5 điều quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: Điều 1: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Điều 2: Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4: Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5: Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đây là những chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình; là cơ sở để cấp ủy các cấp lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài… đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay.
5
Toàn tỉnh Nghệ An đã bố trí 592 điểm cầu với gần 29 nghìn đại biểu được triệu tập.
Hướng dẫn thực hiện Quy định 144, hội nghị cũng đã nhấn mạnh: bên cạnh việc quán triệt, tuyên truyền, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với thực tiễn; có phân nhóm đối tượng, xác định rõ các nhóm giải pháp theo từng vấn đề được nêu trong Quy định theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để cán bộ, đảng viên cam kết và tự giác làm theo. Quy định này được thực hiện liên tục, thường xuyên, lâu dài. Vì vậy hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nên lựa chọn, xác định những nội dung trong Quy định mang tính đột phá, nhằm làm chuyển biến thực chất việc rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây